Met welke instellingen werkt JbOV veel samen?

Instellingen waar Jeugdbescherming Overijssel veel mee samenwerkt zijn bijvoorbeeld: Jarabee, Commujon of de Raad voor de Kinderbescherming.

Jeugdbescherming Overijssel komt in beeld als er sprake is van ernstige opvoedings- of opgroeiproblemen. Bij lichtere vormen van opvoedings- en opgroeiproblematiek in het kader van Drang voert Jeugdbescherming Overijssel, in opdracht van de gemeente, ook begeleidingen uit.
Als het gaat om lichtere opvoedings- en opgroeivragen kunnen mensen terecht bij de gemeente (wijkteams, regisseurs, gezinscoaches, enz.)
Als iemand kiest voor particuliere hulpverlening door bijvoorbeeld een psycholoog, dan loopt de aanmelding ook via de gemeente.


Als er een redelijk vermoeden is van een psychische stoornis, dan kan een huisarts of medisch specialist direct verwijzen naar de Jeugd GGZ.