jbov-website-5.png

Werken met VERVE

Werken met VERVE
In de jeugdbescherming en jeugdreclassering werken we met VERVE. De letters van VERVE staan voor: Veiligheid En Regie Voor Elk.
 
Bij VERVE is het uitgangspunt dat mensen en hun sociale netwerk zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing van hun problemen. Professionals stellen mensen in staat om zelf te beslissen hoe ze hun problemen willen oplossen. VERVE bouwt voort op het werken vanuit eigen kracht. In VERVE verbinden wij eigen kracht met een aantal professionele benaderingen en methodieken uit de jeugdzorg. Dit betreft met name Signs of Safety en de Deltamethode gezinsvoogdij. Door VERVE willen we de acceptatie van vrijwillige hulp bevorderen en kinderbeschermingsmaatregelen voorkomen of verkorten.

 De veiligheid van een kind is in principe het best gewaarborgd als de oplossing van de opvoedingsproblemen en veiligheidsvraagstukken gevonden wordt in de gezinssituatie en het sociale netwerk van het kind. Dit wordt vastgelegd in een gezamenlijk plan.

De verantwoordelijkheid van professionals verandert niet met VERVE. Als de veiligheid van kinderen onvoldoende gewaarborgd is binnen het gemaakte plan, dan moet de professional ingrijpen.

Eigen Kracht
Wij hechten veel waarde aan het vergroten van de eigen kracht van mensen. Eigen kracht betekent dat mensen grip houden op hun eigen situatie, dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor het eigen probleem, een plan en de oplossing.

Wij bieden daarom de mogelijkheid om via een Eigen Kracht-conferentie zelf een plan te maken en oplossingen te zoeken.
 

De film ‘Werken met VERVE’ schetst een beeld hoe in de praktijk VERVE toegepast kan worden.

 

 

Meer infomatie: