Signalen van kindermishandeling

In het algemeen geldt bij signalen die op kindermishandeling duiden dat er sprake is van een spanningsveld: enerzijds willen kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling dat het ophoudt; anderzijds zijn zij vaak heel angstig voor de reële gevolgen van het bekend worden van de mishandeling. Kenmerkend voor mishandelde kinderen zijn dan ook verwarrende gevoelens van angst, isolement, schuld, schaamte, woede, wantrouwen en een negatief zelfbeeld.

Zie hiervoor ook de signalenkaart op www.vooreenveiligthuis.nl en het boek over signaleren en handelen op www.nji.nl.

Belangrijk: wees zorgvuldig
Een signaal is geen bewijs, maar waarschuwing om oplettend te zijn. Meerdere signalen bij hetzelfde kind geven reden tot zorg. Het opmerken van signalen hoeft geen grond te zijn voor een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Een andere oorzaak is ook mogelijk. Met andere woorden: wees zorgvuldig.

Wat te doen bij signalering van kindermishandeling? Als u denkt dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld: praat erover! Dat kan met collega's, de aandachtsfunctionaris in uw organisatie, vrienden of iemand op school. De Wet Meldcode schrijft dit overigens voor.

Bellen naar Jeugdbescherming Overijssel kan ook. Professionals kunnen wel anoniem advies vragen bij Jeugdbescherming Overijssel, tel.: 088 - 856 78 00. Informatie over de regionale aanpak in IJsselland vindt u op www.zwolle.nl/veiligthuisijsselland of de regionale aanpak in Twente op www.samen14.nl

Of via 0800-2000 (landelijk nummer.)