Wat is kindermishandeling, wat is huiselijk geweld?

Kindermishandeling is:

Elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op lichamelijk, psychisch en seksueel gebied; door toedoen of nalaten van personen met wie het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat; waardoor schade voor het kind ontstaat, of in de toekomst kan ontstaan.

 

Huiselijk geweld is:

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).