Wat kan JbOV voor gemeenten betekenen?

Wat doet Jeugdbescherming Overijssel?
Als de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar loopt vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) deze kinderen én hun ouders/opvoeders.

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen
Soms lukt het niet om op vrijwillige basis de situatie te verbeteren. Wij benutten de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een kind veilig is, ook als ouders niet meewerken. De veiligheid van kinderen en jongeren dient gewaarborgd te zijn en verval van jongeren in de criminaliteit willen we voorkomen. Een kinderrechter kan gedwongen maatregelen opleggen als vrijwillige hulpverlening ontoereikend is; de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. JbOV voert deze maatregelen uit.

Wat kan JbOV nog meer voor gemeenten betekenen?
Naast onze wettelijke taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering kan JbOV veel voor uw gemeente betekenen. Links staan twee succesvolle voorbeelden van onze specifieke expertise (Preventieve Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Forza). U kunt hierover contact opnemen met onze teammanagers. Zij denken graag met u mee en adviseren u graag om tot een juiste oplossing voor de problemen te komen. Want wij willen graag, samen met het gezin, de opgroeisituatie in een vroeg stadium verbeteren, zonder toepassing van juridische maatregelen.

 

Het stelsel van jeugdzorg is ingewikkeld. Dat realiseren wij ons binnen de sector. Daarom heeft de branche-organisatie Jeugdzorg Nederland recent een e-magazine verspreid. Dit magazine helpt raadsleden op weg in de complexe wereld van jeugdbescherming en jeugdhulp. Het bevat interviews met wethouders, verhalen uit de praktijk en artikelen voor meer verdieping. Bijgaand het magazine.

 

 

Wilt u meer informatie over de situatie in uw gemeente? Neem dan contact op met een van onze van onze teammanagers, te bereiken via het algemene telefoonnummer van JbOV.