Certificering JbOV

Normenkader jeugdbescherming jeugdreclassering
Met ingang van 29 december 2017 is JbOV gecertificeerd voor het Normenkader Jb/Jr 2.0. De Jeugdwet schrijft voor dat alleen gecertificeerde instellingen (GI)  kinderbeschermingsmaatregelen mogen uitvoeren.  De normen waaraan een GI moet voldoen zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. Het Keurmerkinstituut (KMI) onderzoekt en beoordeelt in opdracht van de overheid instellingen en kent het certificaat toe.