Werken bij

Jeugdbescherming Overijssel organiseert Drang (maatregelen ter voorkoming van een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel) en Dwang (jeugdbescherming en jeugdreclassering) in Overijssel en is er voor jeugdigen en hun opvoeders.

Medewerkers van JbOV begeleiden cliënten of verwijzen door naar andere organisaties. Nauwe samenwerking met opvoeders en ketenpartners garandeert een passende, persoonlijke en professionele begeleiding.

Onze taken liggen op het grensvlak van lichte opvoedings- en opgroeiondersteuning (in het kader van Drang) en ernstige opgroeiproblemen, waarbij toepassing van jeugdbeschermings- jeugdreclasseringmaatregelen (Dwang) nodig is.

JbOV heeft ongeveer 300 fte verspreid over diverse vestigingen in heel Overijssel.