Er is NU crisis

Jeugdbescherming Overijssel werkt in opdracht van de gemeenten en de rechtbank en voert taken uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. U kunt dus niet rechtstreeks terecht bij Jeugdbescherming Overijssel.

Wilt u advies of informatie over een cliënt van Jeugdbescherming Overijssel dan kunt u bellen met:

088 - 8567800 (Voor spoed 24 uur per dag bereikbaar)

Veilig thuis

Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij het landelijk meldpunt  www.vooreenveiligthuis.nl

Informatie over de regionale aanpak in IJsselland vindt u op www.zwolle.nl/veiligthuisijsselland

Informatie over de regionale aanpak in Twente vindt u op www.samen14.nl