Jeugdbescherming Overijssel

Wat doet Jeugdbescherming Overijssel?
Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) deze kinderen én hun ouders/opvoeders.
 
Preventieve Jeugdbescherming
De meeste ouders willen het beste voor hun kinderen. Jeugdbescherming Overijssel wil het liefst samen met een gezin de opgroeisituatie verbeteren, zonder toepassing van juridische maatregelen. Wij hechten veel waarde aan het vergroten van de eigen kracht van mensen, zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie. Jeugdbescherming Overijssel helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen. Om opnieuw voldoende gezag, structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van kinderen.
 
Dwang
Soms lukt het niet om op vrijwillige basis de situatie te verbeteren. Jeugdbescherming Overijssel gebruikt dan de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een kind veilig is, ook als ouders niet meewerken. De veiligheid van kinderen en jongeren dient gewaarborgd te zijn. Een kinderrechter kan gedwongen maatregelen opleggen als vrijwillige hulpverlening onvoldoende is.

De teams Jeugdreclassering van JbOV begeleiden jongeren die met politie of justitie in aanraking zijn geweest. De begeleiding is gericht op het voorkomen dat jongeren opnieuw met politie of justitie in aanraking komen.
 
 
Melden van huiselijk geweld en kindermishandeling
Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij de Veilig Thuis organisaties met het landelijk meldpunt  www.vooreenveiligthuis.nl.  Het landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is: 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar.
 
 
pdfCorporate Brochure JBOV april 2015