7.png

Jeugd beschermen door inzet sociale technologie

Kennismaken met de nieuwe bestuurder

JbOV organiseerde op donderdag 19 september een bijeenkomst waarbij bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten en andere samenwerkingspartners van JbOV zich lieten inspireren door gastspreker Tom Ederveen en NAO van RobotXperience. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen wij in de toekomst sociale technologie toepassen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

Tijdens de bijeenkomst konden de genodigden kennis maken met Ruud Brinkman, de per

1 september in dienst getreden nieuwe bestuurder van JbOV en afscheid nemen van Peter Palsma.

 

Sociale technologie of robotisering is in de gezondheidszorg inmiddels niet meer onbekend. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg, waar iemands bloeddruk op afstand gemeten wordt en een thuisrobot pillen verstrekt op basis van gezicht- en stemherkenning. Het biedt misschien ook mogelijkheden om in de toekomst jeugdigen te begeleiden in de jeugdzorg. Er zijn al ontwikkelingen in de hulpverlening aan jongeren met autisme; uit onderzoek blijkt dat zij een objectieve benadering door een robot als positief ervaren. Ook wordt geëxperimenteerd met een ‘robotknuffel’, waar een kind onbevangen de gevoelens mee kan delen.

 

IMG 5558 soc techn

 

De ontwikkeling van de sociale technologie vraagt om ethische standpunten en biedt mogelijkheden voor digitalisering van gegevens. De aanwezigen kregen tijdens de interactieve presentatie drie stellingen voorgelegd.

1) Inzet van sociale technologie zorgt voor meer objectieve regie bij de professional en meer autonomie bij de cliënt.  

2) Privacy is volledig ondergeschikt aan de veiligheid van het kind, en dus is alles geoorloofd en dit wordt ook juridisch ondersteund.

3) Elke organisatie heeft een innovatiemanager nodig van 25 jaar (of jonger) voor de broodnodige versnelling, om de maatschappelijke ontwikkeling bij te benen.

 

De stellingen leidden tot een levendige discussie en er is volop inspiratie opgedaan deze middag. Zo ontstond onder andere het idee om een robot in te zetten bij begeleide omgang bij echtscheiding.

IMG 5509 bestuurswisseling

Bestuurlijke overdracht; Ruud Brinkman (links) en Peter Palsma (rechts).