2.png

Beveiliging gegevens bij JbOV

Hoe beveiligt JbOV cliëntgegevens?

 

Jeugdbescherming Overijssel beschikt ook over een ‘oud domein’, te weten het domein bjzo.nl. Dit domein is niet meer actief in gebruik, maar nog wel in ons beheer.  Per ongeluk opzeggen is niet mogelijk door goede afspraken tussen JbOV en de leverancier. Er kan niet meer naar dit oude domein gemaild worden, maar indien dat wel gebeurt dan wordt de mail automatisch geweigerd en verwijderd. De afzender krijgt vervolgens een foutmelding retour.

 

Veilig mailen

Het huidige domein JbOV.nl, is technisch veilig ingericht. Voordat een e-mail bericht binnen komt of naar buiten gaat, wordt deze door de “mailwasstraat” gestuurd. Hier wordt gekeken of de mail voldoet aan alle regels en veilig is. Indien er privacy gevoelige informatie verzonden wordt gaat dit met ketenpartners voornamelijk over een beveiligde verbinding, buiten het Internet om. Naar ketenpartners die niet aangesloten zijn, of naar cliënten, kunnen medewerkers e-mails gecodeerd verzenden.

 

Computerbeveiliging

Onze data staat in een goed beschermd datacenter bij een gespecialiseerde dienstverlener. De informatie ontsluiten we via beveiligde verbindingen en al onze laptops zijn recent gemoderniseerd. Om te voorkomen dat informatie gaat ‘rondzwerven’ of illegaal op onze systemen komt, is het gebruik van USB sticks alleen mogelijk indien deze voorzien zijn van encryptie.

 

Protocol datalekken

Binnen JbOV is één medewerker volledig belast met het vormgeven van het privacy beleid en het uitvoeren van risico analyses met als doel om te blijven voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dossier opslag

Afgesloten cliëntendossiers worden digitaal en fysiek veilig opgeslagen buiten JbOV kantoren, bij een gespecialiseerde dienstverlener. Toegang tot deze dossiers is alleen mogelijk voor een beperkt aantal daartoe geautoriseerde medewerkers.

 

We realiseren ons dat alleen technische maatregelen onvoldoende zijn om veilige omgang met gegevens te realiseren. Daarom vraagt JbOV bij haar medewerkers en ketenpartners continue aandacht voor het verantwoord omgaan met (mogelijk privacy gevoelige) informatie van en over haar cliënten.