jbov-website-6.png

Kwaliteit bij JbOV op orde!

JbOV is trots op de onderzoeksresultaten van de Inspecties. In oktober 2018 hebben de inspecties onderzoek verricht bij JbOV naar de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De inspectie is positief en constateerde dat de kwaliteit van de hulp aan jeugdigen voldoende is.

Lees verder...