jbov-website-8.png

 

In de tweede nieuwsbrief informatie over onder andere contractering 2017, de cliëntenraad, de reorganisatie en Forza, aanpak schoolverzuim.

 

In de eerste nieuwsbrief van 2016 onder andere informatie over bezuiniging, reorganisatie, Veilig Thuis IJsselland en de cliëntenraad van JbOV.

Bestuurder JbOV vertrekt

Bestuurder Peter Palsma verlaat de branche om aan de slag te gaan bij Dorcas. De RvT betreurt zijn vertrek. Lees meer

Beveiliging cliëntgegevens door JbOV

Naar aanleiding van een ernstig datalek bij een collega organisatie, ontvangt JbOV ook vragen over beveiligingsrisico’s. JbOV doet altijd haar uiterste best om datalekken te voorkomen. Lees meer