Wat is de procedure bij een uithuisplaatsing van een kind?

In de Folder "Onder toezichtstelling" (OTS) voor jongeren is informatie over deze procedure te vinden.