Er is nu crisis

Ben je cliënt van Jeugdbescherming Overijssel dan kun je bellen met

088 - 8567800 (Voor spoed 24 uur per dag bereikbaar)

Ben je geen cliënt dan kun je met een wijk of buurtteam van je gemeente contact opnemen.

Veilig Thuis

Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kun je terecht bij het landelijk meldpunt  www.vooreenveiligthuis.nl. Veilig Thuis kun je 24 uur per dag bellen op 0800 – 2000.

Kindertelefoon

Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar kunnen met alles wat ze bezighoudt bellen of chatten met de Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl.