JbOV is trots op onderzoeksresultaten inspecties

Kwaliteit bij JbOV op orde!

In oktober 2018 hebben de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek verricht bij JbOV naar de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De inspectie is positief en constateerde dat de kwaliteit van de hulp aan jeugdigen en ouders voldoende is. JbOV is trots op de onderzoeksresultaten.


Volgens het inspectierapport heeft JbOV een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de lijn met de bevindingen van het Keurmerk Instituut (KMI) in maart 2018. Het KMI constateerde toen dat bij JbOV op diverse terreinen verbeteringen zijn doorgevoerd, dat deze operationeel zijn en dat er daadwerkelijk in de praktijk anders gewerkt wordt.

 

JbOV scoort op 27 van de 28 thema’s waarop de inspecties toetsen een voldoende! En dat is een heel mooi resultaat, in aanmerking genomen dat alleen een ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ wordt gegeven. Wat betreft de tijdigheid van het eerste face-to-face contact (5 werkdagen) scoorden wij een onvoldoende. JbOV was al gestart met het op orde krijgen hiervan. De inspecties vertrouwen erop dat JbOV verbetermaatregelen verder doorvoert.

 

JbOV krijgt de regie in de begeleiding als de veiligheid van kinderen in het geding is en de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd. Wij werken samen met alle instanties en betrokkenen bij een gezin. Bij de uitvoering van ons werk ervaren wij vaak  problemen bij het inzetten van hulp door derden; wij zijn bijvoorbeeld afhankelijk van beschikbare jeugdhulp. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdhulp. Deze jeugdhulp wordt vervolgens geleverd door zorgaanbieders en is nu regelmatig onvoldoende beschikbaar. Kinderen moeten daardoor langer wachten op hulp, waardoor uiteindelijk ook de kinderbeschermingsmaatregelen langer duren.

 

De inspecties hielden sinds 2016 frequent toezicht op JbOV door middel van toetsen en gesprekken. JbOV heeft daarop verbeterplannen voorgelegd en de uitvoering ervan in gang gezet. In oktober 2018 kwam de inspectie aangekondigd, maar onverwachts op bezoek voor het onderzoek. De inspecties volgen JbOV nu weer vanuit hun gebruikelijke, reguliere toezichtrol.

 

Klik hier voor het inspectierapport.

Klik hier voor een artikel uit de Stentor.