Week tegen Kindermishandeling

De maand november is een bijzondere themamaand met de ‘Week tegen Kindermishandeling’ van 14 t/m 19 november en aansluitend de ‘Week zonder Geweld’ van 21 t/m 27 november. JbOV is via de Veilig Thuis organisaties betrokken bij activiteiten. Het blijft belangrijk om huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

 

Veilig Thuis IJsselland verzendt tijdens deze weken de externe nieuwsbrief naar alle relaties. Deze wordt dan ook intern bij JbOV aangeboden. Ook verzorgt VTIJ in de themaweken voorlichting tijdens een bijeenkomst voor het basisonderwijs in Zwolle en een lezing bij de Isala klinieken.

 

Veilig Thuis Twente organiseert onder de titel ‘Samen voor veiligheid’ in Twente drie netwerklunches voor wijkteams van gemeenten en ketenpartners tijdens de campagneweken. In deze bijeenkomsten komen onder andere aan bod huiselijk geweld, kindermishandeling en de wettelijke taken van VTT. Ook wordt het grote belang van samenwerking tussen het lokale veld en VTT benadrukt, om in gezamenlijkheid het aantal mishandelde kinderen en slachtoffers van huiselijk geweld terug te kunnen dringen. De presentaties worden gegeven in samenwerking met medewerkers van de gemeentelijke wijkteams. De belangstelling voor de netwerklunches is groot. De netwerkbijeenkomsten zijn op dinsdag 15 november in Almelo, in Enschede op donderdag 17 november en in Hengelo op dinsdag 22 november.