U zoekt hulp of advies

Jeugdbescherming Overijssel werkt in opdracht van de gemeenten en de rechtbank en voert taken uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 

Voor hulp kunt u terecht bij:

• Gemeentelijke wijkteams

* Centrum Seksueel Geweld www.centrumseksueelgeweld.nl

• Veilig Thuis Landelijk www.vooreenveiligthuis.nl, telefoon 0800 - 2000

• Veilig thuis IJsselland www.zwolle.nl/veiligthuisijsselland

• Jeugdbescherming Overijssel algemene nummer: 088-8567800.

 

Alle AWBZ-taken zijn begin 2015 overgeheveld naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.

U vindt meer informatie hierover op www.zorgwijzer.nl