Jeugdbescherming Overijssel

Wat doet Jeugdbescherming Overijssel?
Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) deze kinderen én hun ouders/opvoeders.
 
Drang
De meeste ouders willen het beste voor hun kinderen. Jeugdbescherming Overijssel wil het liefst samen met een gezin de opgroeisituatie verbeteren, zonder toepassing van juridische maatregelen. Wij hechten veel waarde aan het vergroten van de eigen kracht van mensen, zodat zij grip krijgen en houden op hun situatie. Jeugdbescherming Overijssel helpt bij het zoeken naar de juiste oplossing voor problemen. Om opnieuw voldoende gezag, structuur en/of geborgenheid te brengen in het leven van kinderen.
 
Dwang
Soms lukt het niet om op vrijwillige basis de situatie te verbeteren. De Jeugdbescherming Overijssel benut de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een kind veilig is, ook als ouders niet meewerken. De veiligheid van kinderen en jongeren dient gewaarborgd te zijn en verval van jongeren in de criminaliteit dient voorkomen te worden.
Een kinderrechter kan gedwongen maatregelen opleggen als vrijwillige hulpverlening ontoereikend is.

Jeugdbescherming Overijssel heeft verder een afdeling Jeugdreclassering. Begeleiders van deze afdeling helpen om te voorkomen dat jongeren opnieuw met politie of justitie in aanraking komen.
 
Veilig Thuis
Jeugdbescherming Overijssel is samenwerkingspartner van Veilig Thuis Twente.
Veilig Thuis IJsselland werd in opdracht van de 11 gemeenten in de regio IJsselland gerealiseerd door Jeugdbescherming Overijssel en Kadera, aanpak huiselijk geweld. Met ingang van 2017 is Veilig Thuis IJsselland een zelfstandige stichting.
Veilig Thuis Twente wordt in opdracht van de 14 gemeenten in de regio Twente gerealiseerd door Carint Reggeland, SMD Enschede-Haaksbergen, De Nieuwe Organisatie en Jeugdbescherming Overijssel.
 
Melden
  • Voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u terecht bij het landelijk meldpunt  www.vooreenveiligthuis.nl. Het nieuwe landelijke telefoonnummer van Veilig Thuis is: 0800 2000. Dit gratis telefoonnummer is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar.
  • Informatie over de regionale aanpak in IJsselland vindt u op www.vtij.nl en op www.zwolle.nl/veiligthuisijsselland
Kindertelefoon
Vanaf 1 januari 2015 is de Kindertelefoon geen onderdeel meer van Jeugdbescherming Overijssel. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar kunnen wel blijven bellen over alles wat ze bezighoudt of chatten met de Kindertelefoon www.kindertelefoon.nl.
 
pdfCorporate Brochure JBOV april 2015