Wat kan JbOV voor gemeenten betekenen?

Wat doet Jeugdbescherming Overijssel?
Als de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar loopt vanwege problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) deze kinderen én hun ouders/opvoeders.

Jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen
Soms lukt het niet om op vrijwillige basis de situatie te verbeteren. Wij benutten de wettelijke mogelijkheden om te realiseren dat een kind veilig is, ook als ouders niet meewerken. De veiligheid van kinderen en jongeren dient gewaarborgd te zijn en verval van jongeren in de criminaliteit moet voorkomen worden. Een kinderrechter kan gedwongen maatregelen opleggen als vrijwillige hulpverlening ontoereikend is; de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen.

Wat kan JbOV nog meer voor gemeenten betekenen?
Naast onze wettelijke taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering kan JbOV veel voor uw gemeente betekenen. Hiernaast staan twee succesvolle voorbeelden van onze specifieke expertise (Drang en Forza). U kunt hierover contact opnemen met onze teamleiders. Zij denken graag met u mee en adviseren u graag om tot een juiste oplossing voor de problemen te komen. Want wij willen graag, samen met het gezin, de opgroeisituatie in een vroeg stadium verbeteren, zonder toepassing van juridische maatregelen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier voor de contactgegevens van onze teamleiders.