Certificeringen JbOV

Normenkader JB/JR
Het Keurmerkinstituut heeft besloten Jeugdbescherming Overijssel een regulier certificaat te verstrekken. JbOV had van 10 juli 2017 voor vier maanden een zogeheten overbruggingscertificaat ontvangen van het Keurmerkinstituut. Het overbruggingscertificaat is een tijdelijk certificaat dat alleen wordt verleend als het primaire proces van een instelling nog aan zekere basiseisen voldoet en als het ernaar uitziet dat de instelling binnen enkele maanden weer aan alle certificatie-eisen kan voldoen. Op 19 en 26 oktober 2017 is JbOV door het KMI getoetst volgens het Certificatieschema kwaliteitsmanagementsysteem voor uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Uit de toetsing bleek dat JbOV voldoet aan de vastgestelde normen voor het verstrekken van een regulier certificaat. Alleen gecertificeerde instellingen zijn bevoegd kinderbeschermingsmaatregelen uit te voeren. 

 


HKZ
Jeugdbescherming Overijssel is sinds juli 2016 gecertificeerd voor HKZ Publieke Gezondheidszorg. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg. Het doel van HKZ is om kwaliteit in de verschillende sectoren binnen de zorg op dezelfde manier te beoordelen. Met het behalen van een HKZ-certificaat laat je zien dat de zaken intern goed op orde zijn, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de dienstverlening. Het certificaat geldt voor de dienstverlening voorzover die niet onder 'het Normenkader JB/JR' valt.